Monday, July 8, 2013

102: ใจบุญแบบโง่ๆ

ทุกวันนี้ตรรกะของคนเราชักจะเพี้ยนขึ้นทุกที เช่นเรื่องทำบุญ บางคนก็แค่ทำเอาหน้า ให้ได้ชื่อว่ากูใจบุญนะเฟ้ย พอกูใจบุญแล้วกูจะทำอย่างอื่นเหี้ยๆก็ได้ ห้ามด่ากู หรือไม่ก็ทำเพื่ออยากขึ้นสวรรค์ แหม เงินนี่มันดีจริงๆ ซื้อตั๋วขึ้นสวรรค์ก็ได้ด้วย แทนที่จะทำความดีกันเยอะๆ จ่ายเงินมันง่ายกว่าสินะ แล้วไอ้คนประเภทนี้บางคนยิ่งน่าตบกบาลมากขึ้นไปอีกเพราะคิดว่าตัวเองวิเศษ คนอื่นต่ำหมด เป็นคนจัญไรใจบาป ไม่เหมือนพวกมัน ขอด่าหน่อยเถอะไอ้พวกทำบุญเอาหน้าเนี่ย อยากเอากล่องบริจาคไปทุ่มหน้าเชิดๆของพวกมันจริงๆ